Usługi

Utworzono: piątek, 14 czerwiec 2013

Usługi komputerowe

INTERNET - Umożliwiamy nieodpłatne oraz odpłatne korzystanie z komputer?w i Internetu w Czytelni Komputerowej. Odpłatność za korzystanie z Internetu reguluje REGULAMIN CZYTELNI

 

WYDRUKI KOMPUTEROWE

- Strona A4 ( tekst czarny) - 0,30 z?

- Strona A4 (tekst kolorowy) - 0,50 z?

- Obrazki w kol do 50% pow. Strony - 1,00

- Obrazki w kol. Powyżej 50% pow. Strony - 2,00

 

KSERO

- Strona A4 ( tekst czarny) - 0,30 z?

- Strona A4 (tekst kolorowy) - 0,50 z?

- Obrazki w kol do 50% pow. Strony - 1,00

- Obrazki w kol. Powyżej 50% pow. Strony - 2,00

 

SKANOWANIE I ZAPISYWANIE NA NOŚNIKACH (dyskietka, płyta CD)

 

 

The Computer Service

The Internet

There is a possibility of paid and free using the Internet in the computer room. The payment of using the Internet determines the regulation of the Library.