„Wakacje w bibliotece” 2017

Utworzono: poniedziałek, 04 wrzesień 2017

Podczas wakacji, w Oddziale dla dzieci, odbywały się wesołe i inspirujące spotkania pod hasłem „Pokolorujmy razem świat!”.

W tym roku najmłodsi mieli okazję uczestniczyć w różnorodnych zajęciach i zabawach, które uczyły, integrowały, bawiły, a przede wszystkim wywoływały radość i uśmiech. Dzieci brały udział w m.in.: czytelniczych spotkaniach z Bolkiem i Lolkiem, licznych zabawach prowadzonych poprzez pedagogikę zabawy – metodą Klanzy, zabawach tanecznych i ruchowych, spędzały czas na plastycznych twórczych inspiracjach, a także wzięły udział w pokazie sztuki magicznej.

Tegoroczne wakacyjne zajęcia w bibliotece uatrakcyjniły materiały aktywizujące do nauki i zabawy, materiały plastyczne oraz nagrody rzeczowe, które zostały zakupione ze środków otrzymanych od Burmistrza Niemodlina w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.