Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Niemodlinie

 Logo szkoły

49-100 Niemodlin

ul. Boh. Powstań Śl. 34A

tel. 774606386

Wyszukiwarka

Usługi

I. Opłaty za usługi informacyjne, bibliograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne.

1. Usługi informacyjne o zbiorach własnych, innych bibliotek i ośrodków, dotyczące korzystania z warsztatu informacyjnego są bezpłatne.
2. Opłata za usługi bibliograficzne uzgadniana jest indywidualnie z dyrektorem Biblioteki.
3. Opłata z tytułu usługi wypożyczenia międzybibliotecznego – pobierana jest w  wysokości faktycznych wydatków poniesionych przez Bibliotekę w związku z wysłaniem i odesłaniem materiałów.

II. Opłaty za korzystanie z komputerów

INTERNET - Umożliwiamy nieodpłatne oraz odpłatne korzystanie z komputerów i Internetu w Czytelni Komputerowej.

1. Dla czytelników posiadających kartę biblioteczną korzystanie z  komputerów w celu wyszukiwania informacji do celów edukacyjnych i informacyjnych jest bezpłatne.
2. Opłata za korzystanie z komputera lub internetu w innym celu niż opisany w ust. 1 m.in. w celach rozrywkowych, korzystania z gier itp. wynosi 2 zł za godzinę.
3. Osoby nie będące czytelnikami ponoszą opłatę za pracę przy komputerze z wykorzystaniem internetu w kwocie 2 zł za godzinę.


III. Opłaty za usługi reprograficzne

  • wydruki komputerowe oraz ksero
  1. strona A4 ( tekst czarny ) - 0,40 zł
  2. strona A4 ( tekst kolorowy ) - 0,60 zł
  • laminowanie dokumentów – 1 kartka – 1,00 zł

 

  • bindowanie dokumentów– do 140 stron – 5,00 zł
  1. Wykonanie kopii na własnym papierze kolorowym podnosi wysokość opłaty o 0,05 zł za każdą stronę.
  2. Przy zwiększonym stopniu trudności kserokopiowania cena za jedną kopię uzgadniana jest indywidualnie.

  • skanowanie i zapisywanie na nośnikach (pendriwe) - bezpłatnie