Książki zakupione ze środków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2022

Utworzono: sobota, 28 maj 2022
  1. Emocjonalne SOS : scenariusze zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej / Anna Busz. - Wydanie I. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2020. - 77 [3] strony : ilustracje ; 24 cm.
(W Trosce o Harmonijny Rozwój Dzieci)
     
  2. Depresja i samobójstwa dzieci i młodzieży : żyć nie umierać : poradnik dla rodziców i nauczycieli / Joanna Chatizow. - Warszawa : Difin, 2018. - 182 strony ; 23 cm.
(Engram)
     
  3. Depresja : terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży / Chrissie Verduyn, Julia Rogers, Alison Wood ; przekład Mateusz Jastrzębski. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2022. - 233 strony : ilustracje ; 23 cm.
(Engram)
     
  4. Rodzina alkoholowa : jak lepiej ją rozumieć : tajniki pracy socjalnej. Cz. 1 / Anna Dodziuk van Kooten, Ewa Spaczyńska. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, copyright 2020. - 166 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Engram)
(Biblioteka Pracy Socjalnej)
     
  5. Rodzina alkoholowa : jak skutecznie pomagać : warsztat pracownika socjalnego. Cz. 2 / Anna Dodziuk van Kooten, Ewa Spaczyńska. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, copyright 2020. - 192 strony : ilustracje ; 23 cm.
(Engram)
(Biblioteka Pracy Socjalnej)
     
  6. Cyberzaburzenia : cyberuzależnienia / Mariusz Z. Jędrzejko, Agnieszka Taper, Tomasz Kozłowski. - Warszawa : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke, 2020. - 189, [5] stron : ilustracje ; 25 cm.
     
  7. Na huśtawce emocji : jak rozmawiać z bliskimi z osobowością borderline / Jerold J. Kreisman ; tłumaczenie Maria Moskal. - Wydanie I. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2020. - 202, [5] stron ; 23 cm.
(Psyche/Soma)
     
  8. Trauma i pamięć : mózg i ciało w poszukiwaniu autentycznej przeszłości / Peter A. Levine ; przełożyła Maria Reimann. - Wydanie II. - Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2020. - 198, [13] stron : ilustracje, fotografie, wykresy ; 21 cm.
(Terapia Traumy)
     
  9. Nowe uzależnienia młodego pokolenia : od przyjemności do przymusu / Robert Modrzyński. - Warszawa : Difin, 2021. - 142 strony : ilustracje ; 20 cm.
     
  10. Psychoedukacja w terapii uzależnienia od alkoholu : scenariusze zajęć. Cz.1 / Robert Modrzyński. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin SA, 2020. - 161 stron : ilustracje ; 20 cm.
     
  11. AAC dla każdego : poradnik dla rodziców i terapeutów / Magdalena Nosko-Goszczycka. - Wydanie 1, dodruk. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019. - 151 stron : ilustracje, fotografie ; 24 cm.
     
  12. Cechy psychopatyczne, samoocena i impulsywność a typy agresji u nieletnich / Krzysztof Nowakowski. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2021. - 138 stron : ilustracje, wykres ; 24 cm.
     
  13. Emocjonalki : bajki psychoterapeutyczne / Małgorzata Parcheta-Kołoszuk. - Wydanie 2. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2019. - 181, [2] strony : ilustracje ; 24 cm.
     
  14. Wielowymiarowość diagnozy i terapii FASD / Anna Piekacz. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2020. - 162 strony : ilustracje ; 24 cm.
(Engram)
     
  15. Ciało pamięta : psychofizjologia traumy i terapia osób po urazie psychicznym / Babette Rothschild ; tłumaczenie Robert Andruszko. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2014. - 231, [1] strona : ilustracje ; 23 cm.
(Psychiatria i Psychoterapia)
     
  16. Co robić, gdy brakuje ci odwagi? / Jennifer Shannon ; [przekład Anna Kmiecik, Mateusz Wyszecki]. - Gdańsk : Wydawnictwo Levyz, 2020. - 122, [12] stron : ilustracje ; 25 cm.
     
  17. Resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie jako proces wspierania rozwoju psychospołecznego oraz kształtowania potencjałów / Justyna Siemionow. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2022. - 154, [1] strona : ilustracje ; 23 cm.
     
  18. Alkohol piekło kobiet : prawdziwe historie kobiet uzależnionych od alkoholu / Monika Sławecka. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2019.
     
  19. Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu problemowego picia alkoholu / Marcantonio Spada ; przekład Mateusz Jastrzębski. - Warszawa : Difin, 2019. - 270 stron : ilustracje ; 22 cm.
     
  20. Terapia zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego dzieci i młodzieży : 8-17 lat : poradnik pacjenta / John Piacentini, Audra Langley, Tami Roblek ; przekład Sylwia Pikiel. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2018. - 90, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
     
  21. Transdiagnostyczna terapia zaburzeń emocjonalnych dzieci : poradnik / Jill Ehrenreich-May, Sarah M. Kennedy, Jamie A. Sherman, Emily L. Bilek, David H. Barlow ; ilustracje: Stefania S. Pinto ; przekład: Agnieszka Pałynyczko-Cwiklińska ; [redakcja merytoryczna: dr Konrad Ambroziak, dr Marcin Domurat]. - Wydanie pierwsze w języku polskim 2022 rok. - Sopot : GWP, 2022. - 219, [5] stron : ilustracje ; 25 cm.
     
  22. Transdiagnostyczna terapia zaburzeń emocjonalnych młodzieży : poradnik / Jill Ehrenreich-May, Sarah M. Kennedy, Jamie A. Sherman, Shannon M. Bennett, David H. Barlow ; przekład: Agnieszka Pałynyczko-Cwiklińska ; [redakcja merytoryczna: dr Konrad Ambroziak, dr Marcin Domurat]. - Wydanie pierwsze w języku polskim. - Sopot : GWP, 2022. - 119 stron : ilustracje ; 25 cm.
     
  23. Uzależnienie od alkoholu / Lidia Cierpiałkowska, Jan Chodkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. - 410, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
     
  24. Jak być szczęśliwym dorosłym : bez szczęśliwego dzieciństwa / Monika Wasilewska, Monika Szubrycht. - Kraków : Mando - Wydawnictwo WAM, copyright 2021. - 301, [2] strony ; 21 cm.
     
  25. Zachowania, które mogą zranić : o uzależnieniach behawioralnych i nie tylko / Bohdan Tadeusz Woronowicz. - Poznań : Media Rodzina, copyright 2021. - 541, [1] strona : fotografia, ilustracja ; 21 cm.