Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Niemodlinie

 Logo szkoły

49-100 Niemodlin

ul. Boh. Powstań Śl. 34A

tel. 774606386

Wyszukiwarka

Zapraszamy na wakacje w bibliotece 2024

Zapraszamy na

Wakacje w bibliotece 2024


„Z sensoryką na Ty – zabawa i profilaktyka”

Proponujemy:
- spotkania z książką,
- warsztaty plastyczne,
- gry i zabawy ruchowe,
- sensozabawy – zajęcia stymulujące zmysły.

Spotkania odbywać się będą
od 1 do 26 lipca 2024r.
w godz. 10.30 - 12.30

 

Uczestnictwo w zajęciach jest jednocześnie wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych przygotowanych przez MGBP i Urząd Gminy w Niemodlinie.


Wakacyjne zajęcia w MGBP są współfinansowane ze środków otrzymanych od Burmistrza Niemodlina w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024.

 

Na spotkania obowiązują zapisy

osobiste w MGBP w Niemodlinie, ul. Boh. Powst. Śl. 34A
lub telefoniczne 77 46 06 386.