Rok 2020 - rokiem Jana Kowalewskiego

Jan Kowalewski
(1892–1965)

Uchwałą Senatu RP rok 2020 został ogłoszony Rokiem Jana Kowalewskiego. Łódzki kryptolog-samouk łamał szyfry przeciwnika podczas wojny polsko-bolszewickiej i dostarczał cennych informacji polskim dowódcom. Począwszy od lat 20. XX wieku Polska odnosiła wiele sukcesów w sztuce dekryptażu. Wypracowane metody przekazywano kolejnym adeptom, a odczytywane tajne informacje pozwalały na racjonalne podejmowanie decyzji. Zapraszamy do lektury tekstu, dostępnego na stronie niepodlegla.gov.pl,  przygotowanego przez prof. Grzegorza Nowika, który opowiada jak Polacy zorganizowali wojskowe komórki wywiadu i jak łamali szyfry, od „Rewolucji” do „Enigmy”.

Z okazji Roku Jana Kowalewskiego Biuro Programu „Niepodległa” przygotowało także specjalną planszę do pobrania: Jan Kowalewski – Bohaterski kryptolog i 15-sekundowy spot.