Książki z IPN

Kolejny raz otrzymaliśmy w darze pakiet 20 publikacji z zakresu nowszej historii Polski. Książki wydane przez IPN wzbogacą księgozbiór naszej biblioteki, są wśród nich albumy, zbiory referatów z konferencji naukowych oraz publikacje dotyczące obozów koncentracyjnych. Serdecznie zapraszamy do korzystania z tych wielu innych książek historycznych dostępnych w naszej bibliotece.

Poniżej lista otrzymanych tytułów:

 

1. "Kto w takich czasach Żydów przechowuje?...”: Polacy niosący pomoc ludności żydowskiej w okresie okupacji niemieckiej / Red. Aleksandra Namysło; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009. - 284 s.: il.; 21 cm. - ("Kto Ratuje Jedno Życie...”; t. 4.)

2. Aparat bezpieczeństwa w Polsce w latach 1954-1956: taktyka, strategia, metody / Przedm. Andrzej Paczkowski; Wybór. Grzegorz Majchrzak; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011. - 487, [1] s.; 21 cm. - (Dokumenty - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; t. 50.)

3. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej / Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa: IPN, 2001-2011; 30 cm11-12(94-94): Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej - 11-12/2008 / Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa: IPN, 2001-2011; 30 cm

4. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej / Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa: IPN, 2001-2011; 30 cm 10(93): Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej - 10/2008 / Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa: IPN, 2001-2011; 30 cm

5. Gułag: radzieckie obozy koncentracyjne 1918-1953 / Stanisław Ciesielski; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. - 571 s.; 21 cm. - (Monografie - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; t. 69.)

6. Oddział partyzancki "Żbik" z Obwodu Gorlice AK / Kamil Drzymała; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011. - 283, [2] s., [8] s. tabl.: il.; 21 cm. - (Monografie - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu t. 67.)

7. Polska w drugiej wojnie światowej / Józef Garliński. - Warszawa: „Volumen", 2009. - 338 s.; 25 cm

8. Gospodarka w PRL / Janusz Kaliński; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2012. - 124 s.: il. (w tym kolor.), faks., fot., mapa, portr., wykr.; 27 cm. - (Seria 39/89; t. 3)

9. Koniec pokoju, początek wojny: niemieckie działania dywersyjne w kampanii polskiej 1939 r.: wybrane aspekty / Red. Grzegorz Bębnik; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Katowic: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011. - 160 s.: il.; 24 cm

10. Czy tak być musiało?: wspomnienia z zesłania do sowieckiego Kazachstanu i służby w 2. Korpusie gen. Władysława Andersa (1939-1947) / Jerzy Kostiuk; Oprac. Piotr Chmielowiec; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Rzeszów: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2010. - 247 s., [16] s. tabl.: il.; 24 cm. - (Seria Wydawnicza IPN Oddział w Rzeszowie)

11. Koniec systemu władzy: polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1986-1989 / Paweł Kowal; Polska Akademia Nauk; Wydawnictwo Trio ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk [etc.], 2012. - 524 s., [32] s. tabl.: il.; 25 cm

12. Pozostać sobą w Polsce Ludowej: życie w cieniu podejrzeń / Jan Łopuski; Posł. Zbigniew K Wójcik; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2007. - 192, [2] s., [8] s. tabl.: il.; 21 cm. - (Relacje i Wspomnienia; t. 11.)

13. Migawki z przeszłości: opowieści świadków historii / Wybór. Katarzyna Cegieła; Red. Małgorzata Grudnik-Zwolińska; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2010. - 259, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm

14. Od Piłsudskiego do Wałęsy: studia z dziejów Polski w XX wieku / Red. Krzysztof Persak; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2008. - 563, [1] s.: il. kolor.; 25 cm

15. Opozycja i opór społeczny w Polsce po 1956 roku / Red. Tomasz Kozłowski, Jan Olaszek; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011. - 269, [1] s.; 24 cm

16. Propaganda PRL: wybrane problemy / Red. Piotr Semków; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Gdańsk: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2004. - 104, [1] s.; 24 cm. - (Konferencje IPN; t. 18.)

17. Niezależna muzyka rockowa / Tomasz Toborek; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Łódź: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. - 286, [3] s.: il.; 29 cm. - (Rok Kultury Niezależnej; 1.)

18. Adam Czerniaków 1880-1942: prezes getta warszawskiego / Marcin Urynowicz; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009. - 372, [1] s., [32] s. tabl.: il. (w tym kolor.); 25 cm. - (Monografie - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; t. 50.)

19. Młodzież w PRL / Marek Wierzbicki; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009. - 195, [1] s.: il. (w tym kolor.); 27 cm. - (Seria 39/89; t. 2.)

20. Władza w PRL: ludzie i mechanizmy / Red. Konrad Rokicki, Robert Spałek; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011. - 352 s.: il.; 25 cm

21. Wołyń 1943 - rozliczenie: materiały przeglądowej konferencji naukowej "W 65. rocznicę eksterminacji ludności polskiej na Kresach Wschodnich dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich", Warszawa, 10 lipca 2008 / Red. Romuald Niedzielko; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. - 152 s.: il.; 24 cm. - (Konferencje IPN; t. 41.)

22. Na rozdrożu historii: repatriacja obywateli polskich z Zachodu w latach 1945-1949 / Janusz Wróbel; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Łódź: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2009. - 715, [1] s., [16] s. tabl.: il.; 21 cm