Wakacje w bibliotece

Wakacyjne zajęcia w MGBP są współfinansowane ze środków otrzymanych od Burmistrza Niemodlina w ramach realizacji gminnych programów profilaktycznych.

Uczestnictwo w zajęciach jest jednocześnie wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych przygotowanych przez MGBP i Urząd Gminy w Niemodlinie.