BIBLIOTEKA W LIPCU ORAZ SIERPNIU
CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 8.00 - 16.00
W SOBOTY NIECZYNNA
FILIE BIBLIOTECZNE W CZASIE WAKACJI NIECZYNNE

„Bezpieczny Internet”

8 grudnia br. w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Grabinie odbyły się zajęcia edukacyjne w klasach I-III oraz IV-VI dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu.

Przeprowadzone zajęcia miały na celu wykształcenie u dzieci właściwych nawyków i zachowań na zagrożenia jakie niesie ze sobą korzystanie z Internetu, zwrócenie uwagi na zjawiska takie jak: zawieranie znajomości, umieszczanie informacji na swój temat, cyberprzemoc oraz poszanowanie własności intelektualnej.